ކާފު ހާއްސަ

(ކުރެހުންތަކަކީ މުސްލިމު އަސީރުން ސިފަކޮށް ދިން ގޮތާއެއްގޮތަަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް މީޑިއާއިން ތަައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކކެެވެ.) 1 އެއީ މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން މިފަދަ މަހެއްގައެވެ. އެމެރިކާގެ ކާގޯ މަތިންދާ…

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،، وَبَعْدُ! ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙުމަދު އިންސާނާ ދުނިޔެމަތީ ކުރާކަމަކުން ޖަޒާލިބުން އޮންނަނީ ބޭރުފުށުން…

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގްބޫލު ދިހަ އެއަރލައިންގެ ތެރޭގައި މަންތާ އެއަރ ހޮވައިފިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފޫހި އެއާލައިނަކަށް ހޮވާފައި ވަނީ އައިލެންޑް އެވިއޭޝަނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެއާލައިންތައް…

ގާސިމް އިބްރާހިމް އަކީ ﷲއަށް ޝުކުރުވެރިވާ އަޅެއް ކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ރޭ ޤާސިމް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެ ދެއްވީ އިންސާނެއްގެ އަތުން ވޯޓެއްވިއަސް އަދި އެހެންވެސް އެއްޗަކަށް…

ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ޖިނާއީ މައްސަލަތަކެއް ބަރިބަރިއަށް ލައިގަތުމުން ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމާ މެދު ބަލާލެވެއެވެ. މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް ނިއުޅިގެންދާއިރު އެނގެނީ މާރާމާރީ ހިންގައި ފުރާނައަށް ގެއްލުން ދެނީ…

އެތަން މިތަނުން

ޝެންހާއީ ކޯޕަރޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްސީއޯ)ގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ޕާކިސްތާންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ޒަރްދާރީ ވަނީ މީޑިއާއާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ޕާކިސްތާންގެ ވަފްދާމެދު އިންޑިއާއިން…

ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ނިކޮލަސް ސަރކޯޒީ ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ދަށު ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފިއެވެ. އޭނާގެ ވަކީލު ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް…

ހިޓްލަރަށް ވުރެން އަނިޠާވެރި ޒަޔަނިސްޓުން ދަނީ ގައްޒާއަށް ބޮން އަޅަމުންނެވެ. މިހާރު ބިމުގެ ހަމަލާތައް އަމާޒު ކޮށްފައި ވަނީ ދޭރުލް ބަލަހް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ސަރަހައްދަށެވެ. ފަލަސްތީނުގެ…

އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ މިއަދު ދިމިޝްޤަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ އީރާންގެ ރައީސަކު ސޫރިޔާއަށް 13 އަހަރު ތެރޭގައި ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. އީރާނަކީ ސޫރިޔާގެ އަހުލީ…

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ ސްކޫލުތައް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވާޓިކަލްކޮށް އޮލަނބަށް ފެތުރޭ ގޮތަށެވެ. ސީއެޗްއެސްސީއާއި ސަލާޙުއްދީން…

ވާހަކަ